Súčasné oblasti záujmu

Náš team sa venuje širokému spektru vedecko-technologických výziev a problémov súvisiacich s analýzou, spracovaním, využívaním a ochranou materiálov a produktov z rastlinných obnoviteľných zdrojov.

Náš team

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.

vedúca oddelenia

doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.

zástupca vedúceho oddelenia

doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.

docent

Ing. Ida Skotnicová, PhD.

Odborný asistent

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

docent

Ing. Igor Šurina, PhD.

výskumný pracovník

Ing. Aleš Ház, PhD.

asistent

Ing. Soňa Malečková, PhD.

asistent

Ing. Anton Lisý

doktorand

Ing. Katarína Kučíková, PhD.

Odborný asistent

Ing. Lucia Kršiak Ponická

doktorand

Ing. Richard Nadányi

doktorand

Ing.Veronika Majová

Projektový pracovník

Ing. Petra Strižincová

projektový pracovník

Ing. Ondrej Híreš

externý doktorand

Ing. Simona Klempová

doktorand

Zuzana Žaškovská

sekretariát

Ing. Martin Štosel

doktorand

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

emeritný profesor

Hľadáme nového kolegu

technik

Naše najnovšie Blogy Prečítajte si všetky

Naši spokojní klienti a partneri

Pár milých slov od našich partnerov a absolventov.


 • Technológ Vodného hospodárstva (Duslo Šaľa a.s.)

  Chceš sa stať odborníkom v oblasti prírodných surovín a zaujíma ťa ako vzniká najstaršie informačné médium- papier? Študenti Oddelenia dreva, celulózy a papiera získajú výborné vzdelanie v oblasti chemického spracovania rôznych lignocelulózových materiálov. Výučba prebieha v modernej interaktívnej učebni, ktorá je základom pre pútavé a zaujímavé vyučovanie doplnené o vlastné prezentácie študentov...

  Ing. Tomáš Hatala

 • odborná pracovníčka – chemička - SNG - pracovisko Zvolen

  Bavilo ma študovať OMOD (Ochrana materiálov a objektov dedičstva). Študent sa stretáva okrem dreva a papiera aj s mnohými inými tradičnými aj modernými materiálmi, získa širší prehľad o ich vlastnostiach, degradácii a ich stabilizácii. Tento odbor je na Slovensku unikátom, prepája prírodné vedy s humanitnými a mnohokrát sú študenti vedení k spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí ako je reštaurovanie, história, umenie, stavebníctvo, architektúra a pod. Niektoré voliteľné predmety sa dokonca vyučujú na rôznych fakultách STU alebo VŠVÚ. Aj preto môže mať tento odbor na prvý pohľad s úzkou špecializáciou oveľa širšie uplatnenie v praxi.

  Ing. Stanislava Trginová

Kontaktujte nás

  Kontakty

  Adresa

  ODCP FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37, Bratislava, Slovensko

  Telefón

  +421 2 59325 102

  E-mail

  zuzana.zaskovska@stuba.sk

  © 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress