labak

Inžinierske štúdium na Oddelení dreva, celulózy a papiera

Štúdium na Oddelení dreva, celulózy a papiera poskytuje absolventom vynikajúce možnosti uplatnenia na pozíciach technológov pre celulózo-papierenský a drevospracujúci priemysel, na menežérskych poozíciach, v administratíve s chemickým zameraním, v obchodných pozíciach a v neposlednom rade aj na vedecko-výskumných pozíciach doma aj v zahraničí. Naši absolventi nachádzajú uplatnenie aj vo farmaceutickom priemysle, v potravinárstve, kozmetike, v oblasti ochrany materiálov a objektov dedičstva a v neposlednom rade aj vo verejnom sektore a štátnej správe.

Prinášame aj niekoľko osobných vyjadrení.

Vďaka štúdiu na STU FCHPT sa mi podarilo ihneď po ukončení štúdia na Oddelení dreva, celulózy a papiera získať miesto Technical Sales Support v slovenskej pobočke Tetra Pak, a.s., celosvetového lídra v potravinárskej technológii. Po pol roku pôsobenia v spoločnosti som prešla na pozíciu Sales Engineer, kde sa zaoberám aktuálnymi projektami a upgradovými riešeniami pre našich zákazníkov v mliekarňach, syrárňach či iných potravinárskych závodoch na Slovensku a v Čechách. Posobíme v oblasti spracovania potravín, obalových materiálov a poskytovaní servisných riešení. Vo svojej práci sa stretávam predovšetkým so spracovateľskou sférou a technológiami, avšak štúdium obalových materiálov na našom oddelení mi uľahčilo orientáciu aj v našej obalovej divízii. Povedala by som, že najmä inžiniersky stupeň štúdia strávený na ODCP bol pre mňa smerodajný a poskytol mi základy, na ktorých staviam pri svojej každodennej práci. Či už sú to vedomosti nadobudnuté počas Chemického inžinierstva alebo spomínaný voliteľný predmet Obalové materiály. Štúdium na ODCP odporúčam každému. Strávite príjemné dva roky, kde sa stretnete s ľudským a priateľským prístupom, naučíte sa veľa zaujímavých vecí, uvidíte, ako vyzerá teória v praxi na pravidelných exkurziách. Ak by som si mala opäť vybrať, aké oddelenie si zvolím, neurobila by som inak.
Ing. Katarína Ondrigová
Sales engineer, TetraPak a.s.

V roku 2018 som ukončila inžinierske štúdium na Oddelení dreva, celulózy a papiera STU, FCHPT. Pre uvedené oddelenie som sa rozhodla na základe jednej z tém bakalárskych prác, ktorá súvisela so skúmaním dokumentov pre kriminalistické účely. Správnosť môjho rozhodnutia výberu oddelenia potvrdila následná spolupráca s pracovníkmi oddelenia, ktorí sú nielenže skutočnými odborníkmi, ale ich prístup k študentom je naozaj výborný. Významnou prednosť tohto oddelenia je množstvo organizovaných exkurzií do rôznych závodov po celom Slovensku. Študent vďaka tomu môže nahliadnuť do „reality“ výrobných závodov a spolu s absolvovaním letnej praxe v prevádzke si môže vytvoriť obraz o tom, čo môže od svojej budúcej práce očakávať.
V súčasnosti pracujem pre firmu SHP (Slovak Hygienic Paper) Group v Harmanci, na pozícii Technológ produktov a výrobných procesov. Náplňou mojej práce je navrhovať zmeny a zlepšenia technológií v spolupráci s ostatnými oddeleniami a dohľad nad technológiou a organizáciou nábehu výroby v spolupráci s výrobnou prevádzkou. Taktiež pripravujem a vyhodnocujem prevádzkové skúšky nových materiálov a produktov. Vďaka tomu mám možnosť stretávať sa s dodávateľmi rôznych chemických spoločností. Pre komunikáciu so zahraničnými dodávateľmi je veľmi dôležité ovládať anglický jazyk. Naviac vďaka tomu, že SHP Group je nadnárodná spoločnosť, ktorá zastrešuje niekoľko spoločností vo viacerých krajinách Európy, mala som možnosť navštíviť výrobné závody Celex (Bosna a Hercegovina) a Paloma (Slovinsko). Oboznámila som sa s technológiou jednotlivých závodov a nadviazala cenné kontakty. Nadobudnuté informácie a priateľstvá naďalej prehlbujem vďaka neustálej spolupráci medzi závodmi. Nakoľko spoločnosť neustále investuje do rozvoja technológie, či už v rámci modernizácie procesu spracovania zberového papiera (Harmanec) alebo výstavby nového papierenského stroja (Slovinsko), vytvára tým priestor pre neustály profesionálny rast.
Ing. Simona Vašíčková
Technológ produktov výrobných procesov, SHP Harmanec

Na oddelenie dreva, papiera a celulózy som prišla po absolvovaní zdanlivo nesúvisiaceho bakalárskeho študijného programu – biotechnológie. Našla som tam (väčšinou) príjemnú atmosféru, milých ľudí a zaujímavé témy, ktoré mi rozšírili obzory. Nehovorím, že to bolo vždy ideálne, to určite nie… ale s nadhľadom môžem kľudne povedať, že mi to dalo viac ako som čakala. Naučila som sa samostatnejšie pracovať, pozerať na veci zo širšieho pohľadu a dostala som priestor pre sebarealizáciu. Dokonca sme našli ideálnu diplomovú prácu, v ktorej sa dali skĺbiť vedomosti z oblasti, ktorú som spoznala na oddelení a mikrobiológie, ktorej som sa venovala predtým. Mojou záverečnou prácou bola ochrana kultúrneho dedičstva pomocou nízkoteplotnej plazmy s pohľadom na mikrobiológiu znečistenia dokumentov.
Momentálne pracujem v spoločnosti Trexima Bratislava, spol. s r.o. v oblasti trhu práce. Naša spoločnosť sa venuje výskumu v oblasti miezd, zamestnanosti, produktivity, taktiež štatistikám, prognózam a uplatniteľnosti na trhu práce. Pracujeme so zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a ďalšími organizáciami. Spolu sa systematickou prácou zameriavame na zlepšenie uplatniteľnosti absolventov úpravou vzdelávacích programov podľa reálnych požiadaviek zamestnávateľov. Momentálne pracujem ako tajomník dvoch sektorových rád národného hospodárstva (lesného hospodárstva & drevospracujúceho priemyslu a celulózo-papierenského priemyslu & polygrafie). Prakticky to znamená, že vykonávam prácu v kancelárií a mám na starosti rokovania s významnými aktérmi priemyslu v „mojich“ oblastiach, kde môžem využiť teoretické poznatky získané štúdiom.
Ing. Zuzana Špacírová
Tajomníčka sektorových rád, Trexima Bratislava, spol. s.r.o.

Reakcia na prednášky OZM
Nakoľko som minulý semester absolvovala predmet Obnoviteľné zdroje a materiály, chcela by som sa poďakovať oddeleniu Dreva celulózy a papiera, že nám umožnilo a zorganizovalo prednášky z praxe. Je veľmi zaujímavé, keď veci, ktoré preberáme na prednáškach a cvičeniach vidíme aj z inej perspektívy. Ľudia z praxe nám ukázali, ako sa dajú kombinovať vedomosti získané na fakulte s reálnym životom. Podľa môjho názoru , by bolo veľmi dobre, keby takéto prednášky mali aj ostatní študenti.
Zuzana Dyrčíková
študentka 2.ročníka

Okomentuj to

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress