Autor ODCP

 

Ak by sa nás niekto opýtal, či by sme si znovu vybrali realizáciu odbornej praxe v podniku, tak povieme jednoznačné ÁNO.

Letná prax v Mondi SCP Ružomberok nám priniesla veľa skúseností aj zážitkov. Hneď od začiatku nás zapojili do pracovného procesu. Je zaujímavou skúsenosťou „vplávať“ do kolektívu ľudí a sledovať ich zvyky, pracovný slang, postupy, zmýšľanie. Mali sme možnosť overiť si naše teoretické technologické znalosti priamo v praxi. Mohli sme priamo nahliadnuť do výroby a sledovať prácu papierenských strojov a zariadení na celulózke aj regenerácii. Na prehliadkach závodu nás sprevádzali technológovia z jednotlivých oblastí výroby, ktorí nám ochotne odpovedali na všetky naše otázky. Zapojili nás aj do rôznych laboratórnych skúšok, ktoré sa mohli javiť ako náročné, no všetko sa zvládlo vďaka dobrému vedeniu a výdatnému obedu za 1€ ☺.

Ak by sa nás niekto opýtal, či by sme si znovu vybrali realizáciu odbornej praxe v podniku, tak povieme jednoznačné ÁNO. Treba využiť príležitosť, ísť sa pozrieť do závodu a spraviť si svoj vlastný obraz o tom, či je práca v priemysle tiež cestou alebo či sa človek poberie iným smerom pri hľadaní zamestnania. 

Dominka Krčová a Katarína Voleková

V projekte KraftPell budeme vyvíjať prísady na báze lignínu pre produkciu drevených peliet

Dna 8.4. sa uskutočnilo prostredníctvom MS Teams prvé „kick off“ stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu KraftPell – Anwendung und Modifizierung von Kraft-Lignin als Additiv zur Herstellung von Pellets. V rámci tohto projektu je jedným z riešiteľov zastupujúcich Slovenskú technickú Univerzitu v Bratislave – Oddelenie dreva celulózy a papiera. Prísada pre drevené pelety na báze sulfátového lignínu sa vyvíja ako vysoko výkonná, na báze dreva a CO2 neutrálna alternatíva k prísadám na báze škrobu. Odvetvie peliet očakáva v nasledujúcich piatich rokoch výrazný rast. Výkonnejšie/účinnejšie prísady môžu pomôcť vyrovnať sa s rastom výroby, ktorý prichádza s diverzifikovanou surovinovou základňou. Vedeckými partnermi sú okrem Holzforschung Austria (HFA) , STU Bratislava (STU BA) a BEA Institute for Bioenergy. Kolektívny výskumný projekt, ktorý predložila spoločnosť proPellets Austria, je financovaný FFG a finančne podporovaný kooperačnou platformou FHP.

Kontaktná osoba:
DI Wilfried Pichler (DW 16)
w.pichler@holzforschung.at

labak

Inžinierske štúdium na Oddelení dreva, celulózy a papiera

Štúdium na Oddelení dreva, celulózy a papiera poskytuje absolventom vynikajúce možnosti uplatnenia na pozíciach technológov pre celulózo-papierenský a drevospracujúci priemysel, na menežérskych poozíciach, v administratíve s chemickým zameraním, v obchodných pozíciach a v neposlednom rade aj na vedecko-výskumných pozíciach doma aj v zahraničí. Naši absolventi nachádzajú uplatnenie aj vo farmaceutickom priemysle, v potravinárstve, kozmetike, v oblasti ochrany materiálov a objektov dedičstva a v neposlednom rade aj vo verejnom sektore a štátnej správe.

Prinášame aj niekoľko osobných vyjadrení.

Vďaka štúdiu na STU FCHPT sa mi podarilo ihneď po ukončení štúdia na Oddelení dreva, celulózy a papiera získať miesto Technical Sales Support v slovenskej pobočke Tetra Pak, a.s., celosvetového lídra v potravinárskej technológii. Po pol roku pôsobenia v spoločnosti som prešla na pozíciu Sales Engineer, kde sa zaoberám aktuálnymi projektami a upgradovými riešeniami pre našich zákazníkov v mliekarňach, syrárňach či iných potravinárskych závodoch na Slovensku a v Čechách. Posobíme v oblasti spracovania potravín, obalových materiálov a poskytovaní servisných riešení. Vo svojej práci sa stretávam predovšetkým so spracovateľskou sférou a technológiami, avšak štúdium obalových materiálov na našom oddelení mi uľahčilo orientáciu aj v našej obalovej divízii. Povedala by som, že najmä inžiniersky stupeň štúdia strávený na ODCP bol pre mňa smerodajný a poskytol mi základy, na ktorých staviam pri svojej každodennej práci. Či už sú to vedomosti nadobudnuté počas Chemického inžinierstva alebo spomínaný voliteľný predmet Obalové materiály. Štúdium na ODCP odporúčam každému. Strávite príjemné dva roky, kde sa stretnete s ľudským a priateľským prístupom, naučíte sa veľa zaujímavých vecí, uvidíte, ako vyzerá teória v praxi na pravidelných exkurziách. Ak by som si mala opäť vybrať, aké oddelenie si zvolím, neurobila by som inak.
Ing. Katarína Ondrigová
Sales engineer, TetraPak a.s.

V roku 2018 som ukončila inžinierske štúdium na Oddelení dreva, celulózy a papiera STU, FCHPT. Pre uvedené oddelenie som sa rozhodla na základe jednej z tém bakalárskych prác, ktorá súvisela so skúmaním dokumentov pre kriminalistické účely. Správnosť môjho rozhodnutia výberu oddelenia potvrdila následná spolupráca s pracovníkmi oddelenia, ktorí sú nielenže skutočnými odborníkmi, ale ich prístup k študentom je naozaj výborný. Významnou prednosť tohto oddelenia je množstvo organizovaných exkurzií do rôznych závodov po celom Slovensku. Študent vďaka tomu môže nahliadnuť do „reality“ výrobných závodov a spolu s absolvovaním letnej praxe v prevádzke si môže vytvoriť obraz o tom, čo môže od svojej budúcej práce očakávať.
V súčasnosti pracujem pre firmu SHP (Slovak Hygienic Paper) Group v Harmanci, na pozícii Technológ produktov a výrobných procesov. Náplňou mojej práce je navrhovať zmeny a zlepšenia technológií v spolupráci s ostatnými oddeleniami a dohľad nad technológiou a organizáciou nábehu výroby v spolupráci s výrobnou prevádzkou. Taktiež pripravujem a vyhodnocujem prevádzkové skúšky nových materiálov a produktov. Vďaka tomu mám možnosť stretávať sa s dodávateľmi rôznych chemických spoločností. Pre komunikáciu so zahraničnými dodávateľmi je veľmi dôležité ovládať anglický jazyk. Naviac vďaka tomu, že SHP Group je nadnárodná spoločnosť, ktorá zastrešuje niekoľko spoločností vo viacerých krajinách Európy, mala som možnosť navštíviť výrobné závody Celex (Bosna a Hercegovina) a Paloma (Slovinsko). Oboznámila som sa s technológiou jednotlivých závodov a nadviazala cenné kontakty. Nadobudnuté informácie a priateľstvá naďalej prehlbujem vďaka neustálej spolupráci medzi závodmi. Nakoľko spoločnosť neustále investuje do rozvoja technológie, či už v rámci modernizácie procesu spracovania zberového papiera (Harmanec) alebo výstavby nového papierenského stroja (Slovinsko), vytvára tým priestor pre neustály profesionálny rast.
Ing. Simona Vašíčková
Technológ produktov výrobných procesov, SHP Harmanec

Na oddelenie dreva, papiera a celulózy som prišla po absolvovaní zdanlivo nesúvisiaceho bakalárskeho študijného programu – biotechnológie. Našla som tam (väčšinou) príjemnú atmosféru, milých ľudí a zaujímavé témy, ktoré mi rozšírili obzory. Nehovorím, že to bolo vždy ideálne, to určite nie… ale s nadhľadom môžem kľudne povedať, že mi to dalo viac ako som čakala. Naučila som sa samostatnejšie pracovať, pozerať na veci zo širšieho pohľadu a dostala som priestor pre sebarealizáciu. Dokonca sme našli ideálnu diplomovú prácu, v ktorej sa dali skĺbiť vedomosti z oblasti, ktorú som spoznala na oddelení a mikrobiológie, ktorej som sa venovala predtým. Mojou záverečnou prácou bola ochrana kultúrneho dedičstva pomocou nízkoteplotnej plazmy s pohľadom na mikrobiológiu znečistenia dokumentov.
Momentálne pracujem v spoločnosti Trexima Bratislava, spol. s r.o. v oblasti trhu práce. Naša spoločnosť sa venuje výskumu v oblasti miezd, zamestnanosti, produktivity, taktiež štatistikám, prognózam a uplatniteľnosti na trhu práce. Pracujeme so zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a ďalšími organizáciami. Spolu sa systematickou prácou zameriavame na zlepšenie uplatniteľnosti absolventov úpravou vzdelávacích programov podľa reálnych požiadaviek zamestnávateľov. Momentálne pracujem ako tajomník dvoch sektorových rád národného hospodárstva (lesného hospodárstva & drevospracujúceho priemyslu a celulózo-papierenského priemyslu & polygrafie). Prakticky to znamená, že vykonávam prácu v kancelárií a mám na starosti rokovania s významnými aktérmi priemyslu v „mojich“ oblastiach, kde môžem využiť teoretické poznatky získané štúdiom.
Ing. Zuzana Špacírová
Tajomníčka sektorových rád, Trexima Bratislava, spol. s.r.o.

Reakcia na prednášky OZM
Nakoľko som minulý semester absolvovala predmet Obnoviteľné zdroje a materiály, chcela by som sa poďakovať oddeleniu Dreva celulózy a papiera, že nám umožnilo a zorganizovalo prednášky z praxe. Je veľmi zaujímavé, keď veci, ktoré preberáme na prednáškach a cvičeniach vidíme aj z inej perspektívy. Ľudia z praxe nám ukázali, ako sa dajú kombinovať vedomosti získané na fakulte s reálnym životom. Podľa môjho názoru , by bolo veľmi dobre, keby takéto prednášky mali aj ostatní študenti.
Zuzana Dyrčíková
študentka 2.ročníka

Budeme drevo jesť?

Vedeckí pracovníci a najmä doktorandi by mali neustále čerpať nové nápady a rozširovať okruh svojich výskumných aktivít. Takto sa nám v roku 2018 otvorili dvere na vedeckú konferenciu NUTRICON 2018 organizovanú prof. Vladimirom Kakurinom v Macedónskom meste Ohrid. Konferencia ponúka možnosť najmä doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom prezentovať svoj výskum a načerpať nové skúsenosti. V Macedónsku nás privítali s otvorenou náručou a naša účasť obohatila zaujímavý program o témy, ktorým sa venujeme na Oddelenie dreva, celulózy a papiera – využitie extraktívnych látok z dreva ako zložiek potravín a využitie buničiny, ako doplnka vlákniny . Konferenciu sme si naplno užili, k čomu prispelo aj letné počasie, more a domáca kuchyňa.
Pri prechádzke mestom sme natrafili aj na malý obchodík s vlastnou výrobou ručného papiera a niektorí z nás neodolali a zakúpili si aj suvenír. Konferencia je organizovaná každý rok a účasť našich doktorandov je stále vítaná.

Spís(k)ala: Andrea Škulcová

 

Nová ponuka bakalárskych projektov

bakalarske projektyTak, ako po minulé roky, aj tentokrát sme sa počas letných prázdnin posnažili pripraviť študentom tretieho ročníka bohatú a zaujímavú ponuku bakalárskych projektov, ktoré môžu riešiť na Oddelení dreva, celulózy a papiera. Ponuka vychádza z našich súčasných projektových zámerov a opiera sa o plodnú spoluprácu s našimi priemyselnými partnermi. Študenti, ktorí sa rozhodnú vypracovať si bakalárske práce u nás, prídu do kontaktu s reálnymi problémami, stanú sa rovnocennými členmi riešiteľských teamov a majú tak reálnu možnosť položiť si základný kameň svojej budúcej kariéry. Ak ste medzi témami nenašli presne to, čo by ste chceli robiť, stále je tu k dispozícii tzv. voľná téma, ktorá umožňuje iniciatívnym študentom nadefinovať si čomu by sa chceli venovať. Ak je v možnostiach nášho oddelenia takúto tému riešiť (z hľadiska financii a/alebo prístrojového vybavenia), sme otvorení porozprávať sa so záujemcami o týchto možnostiach a tieto témy zaradiť aj do oficiálnej ponuky. Nič nie je nemožné, príďťe sa porozprávať. Sídlime v novej budove FCHPT STU na Radlinského 9 v Bratislave, 4. poschodie, blok D. Dvere má u nás každý otvorené

Zoznam tém nájdete na stránke https://educell.sk/ponuka-bakalarskych-projektov/

Mondi SCP – Deň zmeny 2018

Aj tento rok pripravilo Mondi SCP Deň zmeny, podujatie pre zamestnancov zamerané na bezpečnosť, zdravie či environmentálne aktivity. Stovky návštevníkov mali príležitosť vyskúšať si, ako uhasiť oheň, poskytnúť prvú pomoc alebo ručne vyrobiť papier.

Prioritne pre školákov bolo určené aj „stanovište“ Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Sme z Oddelenia dreva, celulózy a papiera, venujeme sa drevu ako surovine, ktorá sa spracováva a dajú sa z nej vyrobiť rozličné produkty. Naši absolventi majú dobré uplatnenie aj v tomto regióne. Veľa z nich pôsobí na rôznych pozíciách priamo v Mondi SCP, čo nás teší,“ zhrnula vedúca oddelenia Katarína Vizárová.

Počtom študentov na tom síce podľa jej slov nie sú zle, no väčší záujem ich vždy poteší. Korene všeobecnej averzie voči štúdiu technických smerov vidí Vizárová v učebných osnovách na základných a stredných školách.

Prírodným a technickým vedám, hlavne matematike, fyzike či chémii, sa venuje veľmi malý priestor. Vzťah k nim však treba budovať už od začiatku a vysvetľovať látku aj na rôznych zaujímavostiach, aby žiaci pochopili, prečo sú tieto oblasti v ich živote dôležité. Veď napríklad fyzika je všade okolo nás,“ konkretizuje doc.Vizárová.

Potom sú tieto predmety hrozbou a žiaci si myslia, že našu školu nezvládnu. Áno, je to ťažká škola, treba sa veľa učiť, ale techniky sa netreba báť. Keď má niekto k týmto odvetviam vzťah, tak ju zvládne a následne má dobré uplatnenie. Naviac naši študenti sú súdržní a navzájom si pomáhajú,“ dodáva.

Maroš Grošík a Petra Strižincová.

To, že štúdium je náročné, no zároveň zaujímavé potvrdzujú aj štvrták Maroš Grošík z Vranova nad Topľou a doktorandka Ing. Petra Strižincová z Trnavy. „Učíme sa komplexne porozumieť výrobe papiera a rozmýšľame nad tým, čo by sa v tomto procese ešte dalo vylepšiť,“ sumarizuje Maroš.

Na oddelení sa stretávajú ľudia z celého Slovenska, viacerí sú aj z vašich končín,“ dopĺňa Petra krátko na to, ako zamáva jednému z ružomberských spolužiakov, ktorý práve dorazil na podujatie.

 

Kompletný článok si prečítajte tu

Zdroj: Ružomberský magazín. Anna Šenkeríková. 30.5.2018

exkurzia

Drevári znovu na cestách

 

Stalo sa už nepísaným pravidlom a milou tradíciou, že študenti ODCP spolu s niektorými členmi pedagogického zboru, absolvujú pravidelne exkurzie do závodov zameraných na spracovanie dreva,  výrobu aglomerovaných materiálov, výrobu buničiny a papiera, či spracovanie zberového papiera a výrobu tissue papierov. Tradícia sa má udržiavať a tento rok (2018) prišla na rad exkurzia do závodu SHP Harmanec, ktorý sa venuje práve spracovaniu zberového papiera a výrobe hygienických výrobkov (utierky, vreckovky, toaletný papier …atď) známych všeobecne pod značkami Harmasan a Harmony. Závod patrí do portfólia Slovak Hygienic Paper Group, ktoré sa stáva dominantným hráčom v spracovaní zberového papiera a výrobe hygienických papierov v strednej Európe a na Balkáne. SHP Group je nadnárodnou spoločnosťou združujúcou skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Zastrešuje 8 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom viac ako 120 mil. eur. V štyroch výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 100 tisíc ton papiera a patrí k najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

Úvod exkurzie bol venovaný predstaveniu závodu aj celej spoločnosti. Slova nad úvod sa ujal Ing. Robert Staroň, ktorý je v súčasnosti riaditeľom spoločnosti SHP Harmanec a.s. a aj Výrobným riaditeľom SHP Group. Pán Ing.Staroň privítal všetkých prítomných v Harmanci a poprial nám zaujímavú a peknú exkurziu. Následne sa slova ujal Ing. Tomáš Turček, ktorý je úspešným absolventom nášho oddelenia (štúdium úspešne ukončil v roku 2012) a ktorý momentálne zastáva funkciu Manažér výroby hygienického papiera závodu SHP Harmanec a.s. Tomáš nás sprevádzal počas celej exkurzie a umožnil nahliadnúť aj na procesy, ktoré bežne človek nemá možnosť vidieť, ako napríklad prenos papiera na novú rolku (tamboru) za plnej rýchlosti papierenského stroja (v súčasnosti okolo 1500 m/min), či vyprázdňovanie rozvlákňovacej nádrže. Ochotne zodpovedal na všetky zvedavé otázky, ktorých však tento rok bolo akosi pomenej. Po výdatnom obede exkurzia pokračovala do prevádzky označovanej ako „konverting“, kde mali študenti možnosť vidieť, ako sa z vyrobeného tissue papiera vyrábajú finálne výrobky. Záver exkurzie patril ešte diskusii v zasadacej miestnosti, počas ktorej sa aj zástupcovia závodu dozvedeli o pozitívnych a menej pozitívnych dojmoch študentov a naopak, študenti sa dozvedeli o možnostiach kariéry nielen v Harmanci, ale prakticky vo všetkých závodoch SHP Group. Všeobecne môžeme skonštatovať, že exkurzia mala dobre zorganizovaný priebeh a bola prínosná pre všetkých zúčastnených a celkový dojem z nej nepokazil ani dážď, ktorý poprchal prakticky celý deň. Ďakujeme SHP Harmanec a.s. za možnosť navštíviť ich prevádzku a dozvedieť sa o reálnej výrobe hygienických papierov a tešíme sa opäť nabudúce.

 

Viac fotografií v galérii

 

 

 

labak

Absolventi ODCP sú odborníkmi na komplexné spracovanie stromovej hmoty a na najstaršie informačné médium papier.

Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ODCP)

labak– ponúka svojim študentom komplexné vzdelanie a rozhľad v oblasti rastlinných obnoviteľných surovín a materiálov. Špecializuje sa najmä na spracovanie dreva, výrobu buničín, papiera a ďalších celulózových materiálov, napr. pre biomateriály a obaly. Veľký dôraz kladieme na zelenú chémiu, kde našimi surovinami sú práve zložky dreva a rastlín, ktoré sa spracúvajú šetrným spôsobom vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Ďalšou oblasťou záujmu nášho oddelenia je ochrana objektov a materiálov kultúrneho dedičstva. Študenti získavajú nielen teoretické poznatky, ale aj bohaté praktické skúsenosti.

Najdôležitejšie oblasti záujmu ODCP v súčasnosti:
Nové, ekologicky a ekonomicky výhodné postupy v technológii výroby buničín a papiera;
Izolácia a ďalšie spracovanie extraktívnych látok z dreva a rastlín pre aplikáciu v potravinárstve a farmácii;
Izolácia a modifikácia zložiek dreva pre aplikáciu do biopolymérnych zmesí a biokompozitov;
Úprava povrchových vlastností prírodných materiálov pomocou prograsívnych fyzikálnochemických metód – vplyvom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy
Analýza a konzervovanie materiálov a objektov kultúrneho dedičstva;

Technologické centrumAbsolventi sú odborníkmi na komplexné spracovanie stromovej hmoty, na najstaršie informačné médium papier, jeho výrobu a vlastnosti. Zaujímavou možnosťou po absolvovaní štúdia je tiež venovať sa ochrane a konzervovaniu historických artefaktov z dreva a papiera.To im dáva možnosť uplatniť svoje vedomosti v širokej škále rôznych priemyselných odvetví spracovania biomasy, ako aj vo výskume a vývoji pre tieto oblasti a v neposlednom rade aj v kultúre pri ochrane objektov a materiálov kultúrneho dedičstva.
Jednou z dlhodobých výhod štúdia u nás je možnosť pracovať na svojej diplomovej práci priamo v spolupráci s odborníkmi z praxe. Výhodou pre takýchto absolventov je zabezpečené uplatnenie sa v danej oblasti či fabrike. Pre najlepších študentov ponúka ODCP aj pomoc pri vybavovaní študijných pobytov v zahraničí. Naši absolventi nájdu uplatnenie kdekoľvek vo svete.
Ak máte záujem o niektorú z uvedených oblastí, tak štúdium na ODCP je to pravé pre vás, ďalšie info nájdete aj na www.educell.sk.

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress