Kategória: Všeobecné

Okomentuj to

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

 

Mondi SCP – Deň zmeny 2018

Aj tento rok pripravilo Mondi SCP Deň zmeny, podujatie pre zamestnancov zamerané na bezpečnosť, zdravie či environmentálne aktivity. Stovky návštevníkov mali príležitosť vyskúšať si, ako uhasiť oheň, poskytnúť prvú pomoc alebo ručne vyrobiť papier.

Prioritne pre školákov bolo určené aj „stanovište“ Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Sme z Oddelenia dreva, celulózy a papiera, venujeme sa drevu ako surovine, ktorá sa spracováva a dajú sa z nej vyrobiť rozličné produkty. Naši absolventi majú dobré uplatnenie aj v tomto regióne. Veľa z nich pôsobí na rôznych pozíciách priamo v Mondi SCP, čo nás teší,“ zhrnula vedúca oddelenia Katarína Vizárová.

Počtom študentov na tom síce podľa jej slov nie sú zle, no väčší záujem ich vždy poteší. Korene všeobecnej averzie voči štúdiu technických smerov vidí Vizárová v učebných osnovách na základných a stredných školách.

Prírodným a technickým vedám, hlavne matematike, fyzike či chémii, sa venuje veľmi malý priestor. Vzťah k nim však treba budovať už od začiatku a vysvetľovať látku aj na rôznych zaujímavostiach, aby žiaci pochopili, prečo sú tieto oblasti v ich živote dôležité. Veď napríklad fyzika je všade okolo nás,“ konkretizuje doc.Vizárová.

Potom sú tieto predmety hrozbou a žiaci si myslia, že našu školu nezvládnu. Áno, je to ťažká škola, treba sa veľa učiť, ale techniky sa netreba báť. Keď má niekto k týmto odvetviam vzťah, tak ju zvládne a následne má dobré uplatnenie. Naviac naši študenti sú súdržní a navzájom si pomáhajú,“ dodáva.

Maroš Grošík a Petra Strižincová.

To, že štúdium je náročné, no zároveň zaujímavé potvrdzujú aj štvrták Maroš Grošík z Vranova nad Topľou a doktorandka Ing. Petra Strižincová z Trnavy. „Učíme sa komplexne porozumieť výrobe papiera a rozmýšľame nad tým, čo by sa v tomto procese ešte dalo vylepšiť,“ sumarizuje Maroš.

Na oddelení sa stretávajú ľudia z celého Slovenska, viacerí sú aj z vašich končín,“ dopĺňa Petra krátko na to, ako zamáva jednému z ružomberských spolužiakov, ktorý práve dorazil na podujatie.

 

Kompletný článok si prečítajte tu

Zdroj: Ružomberský magazín. Anna Šenkeríková. 30.5.2018

labak

Absolventi ODCP sú odborníkmi na komplexné spracovanie stromovej hmoty a na najstaršie informačné médium papier.

Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ODCP)

labak– ponúka svojim študentom komplexné vzdelanie a rozhľad v oblasti rastlinných obnoviteľných surovín a materiálov. Špecializuje sa najmä na spracovanie dreva, výrobu buničín, papiera a ďalších celulózových materiálov, napr. pre biomateriály a obaly. Veľký dôraz kladieme na zelenú chémiu, kde našimi surovinami sú práve zložky dreva a rastlín, ktoré sa spracúvajú šetrným spôsobom vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Ďalšou oblasťou záujmu nášho oddelenia je ochrana objektov a materiálov kultúrneho dedičstva. Študenti získavajú nielen teoretické poznatky, ale aj bohaté praktické skúsenosti.

Najdôležitejšie oblasti záujmu ODCP v súčasnosti:
Nové, ekologicky a ekonomicky výhodné postupy v technológii výroby buničín a papiera;
Izolácia a ďalšie spracovanie extraktívnych látok z dreva a rastlín pre aplikáciu v potravinárstve a farmácii;
Izolácia a modifikácia zložiek dreva pre aplikáciu do biopolymérnych zmesí a biokompozitov;
Úprava povrchových vlastností prírodných materiálov pomocou prograsívnych fyzikálnochemických metód – vplyvom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy
Analýza a konzervovanie materiálov a objektov kultúrneho dedičstva;

Technologické centrumAbsolventi sú odborníkmi na komplexné spracovanie stromovej hmoty, na najstaršie informačné médium papier, jeho výrobu a vlastnosti. Zaujímavou možnosťou po absolvovaní štúdia je tiež venovať sa ochrane a konzervovaniu historických artefaktov z dreva a papiera.To im dáva možnosť uplatniť svoje vedomosti v širokej škále rôznych priemyselných odvetví spracovania biomasy, ako aj vo výskume a vývoji pre tieto oblasti a v neposlednom rade aj v kultúre pri ochrane objektov a materiálov kultúrneho dedičstva.
Jednou z dlhodobých výhod štúdia u nás je možnosť pracovať na svojej diplomovej práci priamo v spolupráci s odborníkmi z praxe. Výhodou pre takýchto absolventov je zabezpečené uplatnenie sa v danej oblasti či fabrike. Pre najlepších študentov ponúka ODCP aj pomoc pri vybavovaní študijných pobytov v zahraničí. Naši absolventi nájdu uplatnenie kdekoľvek vo svete.
Ak máte záujem o niektorú z uvedených oblastí, tak štúdium na ODCP je to pravé pre vás, ďalšie info nájdete aj na www.educell.sk.

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress