Značka: Mondi

 

Mondi SCP – Deň zmeny 2018

Aj tento rok pripravilo Mondi SCP Deň zmeny, podujatie pre zamestnancov zamerané na bezpečnosť, zdravie či environmentálne aktivity. Stovky návštevníkov mali príležitosť vyskúšať si, ako uhasiť oheň, poskytnúť prvú pomoc alebo ručne vyrobiť papier.

Prioritne pre školákov bolo určené aj „stanovište“ Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Sme z Oddelenia dreva, celulózy a papiera, venujeme sa drevu ako surovine, ktorá sa spracováva a dajú sa z nej vyrobiť rozličné produkty. Naši absolventi majú dobré uplatnenie aj v tomto regióne. Veľa z nich pôsobí na rôznych pozíciách priamo v Mondi SCP, čo nás teší,“ zhrnula vedúca oddelenia Katarína Vizárová.

Počtom študentov na tom síce podľa jej slov nie sú zle, no väčší záujem ich vždy poteší. Korene všeobecnej averzie voči štúdiu technických smerov vidí Vizárová v učebných osnovách na základných a stredných školách.

Prírodným a technickým vedám, hlavne matematike, fyzike či chémii, sa venuje veľmi malý priestor. Vzťah k nim však treba budovať už od začiatku a vysvetľovať látku aj na rôznych zaujímavostiach, aby žiaci pochopili, prečo sú tieto oblasti v ich živote dôležité. Veď napríklad fyzika je všade okolo nás,“ konkretizuje doc.Vizárová.

Potom sú tieto predmety hrozbou a žiaci si myslia, že našu školu nezvládnu. Áno, je to ťažká škola, treba sa veľa učiť, ale techniky sa netreba báť. Keď má niekto k týmto odvetviam vzťah, tak ju zvládne a následne má dobré uplatnenie. Naviac naši študenti sú súdržní a navzájom si pomáhajú,“ dodáva.

Maroš Grošík a Petra Strižincová.

To, že štúdium je náročné, no zároveň zaujímavé potvrdzujú aj štvrták Maroš Grošík z Vranova nad Topľou a doktorandka Ing. Petra Strižincová z Trnavy. „Učíme sa komplexne porozumieť výrobe papiera a rozmýšľame nad tým, čo by sa v tomto procese ešte dalo vylepšiť,“ sumarizuje Maroš.

Na oddelení sa stretávajú ľudia z celého Slovenska, viacerí sú aj z vašich končín,“ dopĺňa Petra krátko na to, ako zamáva jednému z ružomberských spolužiakov, ktorý práve dorazil na podujatie.

 

Kompletný článok si prečítajte tu

Zdroj: Ružomberský magazín. Anna Šenkeríková. 30.5.2018

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress