Ing. Aleš Ház, PhD.

Aleš Ház

Kontakty
     
Absolvent          Záverečná práca     
     
     


Používateľ si preposiela poštu z informačného systému inam.
 
Adresa pracoviska:
ODCP ÚPSP FCHPT
E-mail:
Kľúčové slovo:
Alesh
Kontakt:
NB, 4.p, blok C, č.d. 4115
© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress