Ing. Aleš Ház, PhD.

Aleš Ház

Používateľ si preposiela poštu z informačného systému inam.
 
Telefón do zamestnania:+421 2 59325 648
Adresa pracoviska: ODCP ÚPSP FCHPT
Označenie kancelárie:NB D 4115
E-mail:ales.haz [at] stuba.sk
ORCID: 0000-0001-5134-9657
ResearcherID:L-3502-2019
Scopus Author ID:25621319500
Kľúčové slovo:Alesh
Kontakt:NB, 4.p, blok C, č.d. 4115
Prepojenie do CRZ:https://www.portalvs.sk/regzam/detail/pid85022358446
© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress