PlasmArt

Konzervovanie a stabilizácia objektov kultúrneho dedičstva z prírodných organických materiálov nízkoteplotnou plazmou – projekt APVV-15-0460

PlasmArt LogoZačiatok riešenia projektu: 01.07.2016
Koniec riešenia projektu: 31.12.2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.
Zástupca spoluriešiteľa: Mgr. Art. Nina Lalíková
Charakter výskumu: Aplikovaný výskum
Koordinujúce pracovisko: FCHPT STU v Bratislave
Spoluriešiteľská organizácia: Slovenské národné múzeum 

Ciele projektu

Vývoj metódy plazmochemickej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na dosiahnutie zvýšenia produktivity a kvality konzervačného zásahu.

 • Prieskum degradácie materiálov dedičstva počas starnutia.
 • Vývoj metódy plazmochemickej ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva na zvýšenie produktivity a kvality konzervačného zásahu.
 • Testovanie účinku plazmochemických postupov na dosiahnutie efektu čistenia, sterilizácie a stabilizácie vybraných materiálov a objektov dedičstva v rôznych režimoch.
 • Overenie vybraných metód ochrany na reálnych objektoch modelovej zbierky múzejných predmetov.
 • Vypracovanie metódy konzervačného postupu.

Harmonogram

Harmonogram projektu vychádza z hlavných aktivít, potrebných pre úspešné riešenie problematiky

 1. Definovanie a výber vhodných modelových materiálov na experimentálne overovanie
 2. Prieskum možností využitia plazmochemických úprav materiálov a objektov v konzervátorskej a reštaurátorskej praxi
 3. Experimentálne overovanie možností aplikácie plazmochemickej úpravy v rôznych režimoch plazmového opracovania
 4. Hodnotenie účinnosti dekontaminácie, stabilizácie a povrchovej ochrany
 5. Porovnávacie hodnotenie účinnosti plazmovej úpravy so zaužívanými postupmi konzervovania objektov kultúrneho dedičstva
 6. Overenie výsledkov experimentálnych meraní na modelovej zbierke múzejných objektov
 7. Diseminácia výsledkov, popularizácia a použitie

Výstupy projektu

Zoznam publikovaných a zverejnených výstupov projektu Plasmart

 

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress