Analýzy

Oddelenie dreva, celulózy a papiera a spolupracujúce pracoviská vrámci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie sú vybavené širokou škálou špičkových meracích a analytických prístrojov, ktoré sú k dispozícii pre rôznorodé analýzy. Ďalšie zdieľané zariadenia sú umiestnené u našich spolupracujúcich partnerov.

Možnosti a ceny jednotlivých analýz

Objekt testovaniaTestTest ENStandard/MethodŠtandard/MetódaNázov STN NormyPočet vzoriekCena pre komerčné subjekty
Eur bez DPH
BuničinaStanovenie alfa-celulózyAlpha-cellulose TAPPI 203 om-93 500,260Skúšanie buničín. Určenie obsahu alfacelulózy.1 vzorka (2 stanovenia)112
BuničinaStanovenie holocelulózy podľa WiseaDetermination of holocellulose by Wise1 vzorka (2 stanovenia)112
BuničinaStanovenie obsahu α, β, γ celulózyDetermination of α, β, γ cellulose1 vzorka (2 stanovenia)140
BuničinaAcetónový extrakt z chemických buničínAcetone extract of chemical pulpsISO 14 453500,271Buničiny. Stanovenie látok rozpustných v acetóne (ISO 14453: 1997)1 vzorka (2 stanovenia)88
BuničinaObsah karbonylových skupín v chemickej buničineContent of carbonyl groups in chemical pulp1 vzorka (2 stanovenia)158
BuničinaDichlórmetánový extrakt z chemických buničínDichloromethane extract of chemical pulpsZM IV/43/671 vzorka (2 stanovenia)88
BuničinaKysliková delignifikáciaOxygen delignificationKyslíková delignifikácia1 vzorkana vyžiadanie
BuničinaBielenie buničiny (ClO2, Cl2, O3, H2O2, ..)Bleaching of pulp (ClO2, Cl2, O3, H2O2, ..)Podľa dohodnutých podmienok1 vzorkana vyžiadanie
BuničinaPriemerný polymerizačný stupeň z limitného viskozitného čísla / priemerné limitné viskozitné čísloAverage degree of polymerisation by the limiting viscosity numberDIN IEC 450, ISO 5351STN ISO 5351/1Celulóza v zriedených roztokoch. Stanovenie limitného viskozitného čísla. Časť 1 - Postup v roztoku kuprietyléndiamínu (CED).1 vzorka (2 stanovenia)na vyžiadanie
BuničinaKappa číslo chemické buničinyKappa number of chemical pulpZM IV/37/80500,258Buničiny. Určenie čísla Kappa.1 vzorka (2 stanovenia)98
BuničinaStanovenie lignínu v buničinách, polobuničinách Lignin in semipulps, and pulpsKlasonov lign9n, T 222om-881 vzorka (2 stanovenia)161
BuničinaUrčenie odvodňovacej schopnosti buničiny podľa Schopper-RiegleraSchopper-Riegler numberDIN EN ISO 5267-1, ZM V/7/61500,219Buničiny. Určenie odvodňovacej schopnosti. Časť 1: Metóda Schopper-Rieglera (ISO 5267-1: 1999/Cor.1: 2001)1 vzorka (2 stanovenia)47
BuničinaMlecia krivka (4 body)Beating curve (4 point)1 vzorka (2 stanovenia)144
BuničinaSchopnosť zadržiavať vodu (WRV)Water retention valueZM IV/33/57, ISO 2314:2007 ISO 23714:2007Buničiny. Stanovenie schopnosti zadržiavať vodu (WRV)1 vzorka (2 stanovenia)105
BuničinaNábojová hustota vlákien (PCD)Charge density of fibres (PCD)1 vzorka (2 stanovenia)91
BuničinaStanovenie popola pri 525°CAsh content at 525°CT211500,382Stanovenie zvyšku (popola) po žíhaní pri teplote 525 °C1 vzorka (2 stanovenia)24
BuničinaStanovenie popola pri 900°CAsh content at 900°CT413500,383Stanovenie zvyšku (popola) po žíhaní pri teplote 900 °C1 vzorka (2 stanovenia)24
PapierVýroba hárkov pre skúšanie papiera na laboratórnom hárkovači, za listLabor-Blattbildung (Rapid Koethen sheet former), per sheetDIN EN ISO 5269-2500,218Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie. Časť 1: Konvenčná metóda formovania hárkov (ISO 5269-1:1998); Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšanie. Časť 2: Metóda Rapid-Köthena (ISO 5269-2:1998)11
PapierStanovenie hrúbkyThickness of Paper, paperboardDIN EN ISO 534500,311Papier a lepenka. Stanovenie hrúbky, hustoty a merného objemu (ISO 534: 2011)1 vzorka (10 stanovenia)31
PapierStanovenie vlhkostiMoisture contentDIN EN ISO 287500,306Papier a lepenka. Stanovenie obsahu vlhkosti dávky. Metóda sušenia v sušiarni (ISO 287: 2009).1 vzorka (2 stanovenia)46
PapierStanovenie plošnej hmotnosti papiera, lepenkyGrammage of paper, paperboardDIN EN ISO 536, DIN ISO 3039500470, 500310Vlnitá lepenka. Stanovenie plošnej hmotnosti jednotlivých vrstiev po rozvrstvení, Papier a lepenka. Určenie plošnej hmotnosti (ISO 536: 1995)1 vzorka (2 stanovenia)31
PapierKondicionovanie pri 23 ±1°C a relatívnej vlhkosti 50±2% v klimatizovanej komore za deňConditioning at temperature 23 ±1°C and 50±2% relatively humidity in the climatic chamber, per dayKondiciovanie vzoriek pri teplote 23 ±1°C a RH 50±2% v klimatizovanej komore, za deňpodľa požiadaviek35
PapierXenotestpodľa požiadaviek
PapierPríprava urýchlene starnutých vzoriek starnutie pri 105°C, do 30 dní (kinetika 5 vzoriek), špecifikácia podmienok podľa objednávateľaPreparation of samples accelerated aging at 105 °C, up to 30 days (kinetics of 5 samples), according to customer specification 500,375Papier a lepenka. Urýchlené starnutie. Časť 1: Pôsobenie tepla za sucha pri teplote 105°C.podľa požiadaviek150
PapierPríprava urýchlene starnutých vzoriek starnutie pri 98°C, RH 50% do 30 dní (kinetika 5 vzoriek), špecifikácia podmienok podľa objednávateľaPreparation of samples accelerated aging at 98 °C, RH 50% up to 30 days (kinetics of 5 samples), according to customer specification podľa požiadaviek150
PapierUrčenie životnosti papiera (urýchlené starnutie do 24 dní), za vzorku, 1 vzorkaLifespan classes of paper (accelerated ageing for 24 days); per sampleUrčenie životnosti papiera (faktor stability , urýchlené starnutie do 24 dní), za 1 vzorku1 vzorka1211
PapierUrčenie životnosti papiera (urýchlené starnutie do 24 dní), za 2 vzorkyLifespan classes of paper (accelerated ageing for 24 days); 2 samplesUrčenie životnosti papiera (faktor stability , urýchlené starnutie do 24 dní), za 2 vzorky2 vzorky816
PapierUrčenie životnosti papiera (urýchlené starnutie do 24 dní), za 3 a viac vzoriekLifespan classes of paper (accelerated ageing for 24 days); 3 and more samples Určenie životnosti papiera (faktor stability , urýchlené starnutie do 24 dní), za 3 a viac vzoriek3 a viac vzoriek (pri počte viac ako 5 vzoriek, cena podľa dohody)672
PapierKinetika napučiavania papieraKinetics of swelling of paperMetodika na stanovenie kinetiky napučiavania papiera.1 vzorka (priemer z 12 meraní)60
PapierOdolnosť proti prehýbaniu, počet dvojohybov (MIT)Folding endurance; number of double folds (MIT)T511500,349Papier. Určenie odolnosti proti prehýbaniu.1 vzorka (priemer z 10 meraní)56
PapierOdolnosť proti prehýbaniu, počet dvojohybov (Shopper)Folding endurance; number of double folds (Schopper)T 423 500,350Papier. Určenie odolnosti proti prehýbaniu.1 vzorka (priemer z 10 meraní)56
Optické vlastnostiCIE belosťCIE whitenessISO 11475 / ISO 11476na vyžiadanie
Optické vlastnostiD 65 belosťD 65 brightness ISO 2470-2na vyžiadanie
Optické vlastnostiISO belosťISO brightness (indoor daylight conditions, illuminant C) ISO 2470-1na vyžiadanie
Optické vlastnostiMeranie farby CIE L*, a*, b*Colour measurement CIE L*,a*, b* ISO 5631-1/2/3500,427Skúšanie vláknin a papiera. Určenie farby vláknin a papiera trichromatickou sústavou CIE.na vyžiadanie
inéVlákninové zloženieFibre composition500,370Papier, lepenka a vlákniny. Stanovenie vlákninového zloženia. 1 vzorka50
inéZmáčavosť stanovenie kontaktného uhla (pre vodu, olej alebo iné kvapalíny) (drevo, papier, plasty, kovy)Wettability by contact angle measurement (for water, oil or other liquids)500,337Papier. Určenie zmáčavosti povrchu (metóda uhla styku)1 vzorka (2 merania)39
inéStanovenie voľnej povrchovej energieSurface energy evaluation (for solid materials)Owens-Wendt Regression method1 vzorka (10 meraní) pre jednu testovaciu kvapalinu. Potrebných 5 kvapalín s rôznou polaritou.100
inéStanovenie kontaktného uhla zmáčaniaWater droplet contact angle - sessile techniqueISO 15989:2004(en)
ASTM D724-1999, ASTM D7334, ASTM D 5946,
1 vzorka (10 meraní) pre jednu testovaciu kvapalinu - najčastejšie deionizovaná voda. Počet meraní závisí od homogenity vzorky a typu materiálu.15
inéGPCGPC1 vzorka, pri väčšom počte vzoriek informácie na vyžiadanie100
inéFT-IR spektrum (ATR, DRIFT)FT-IR spectrum (ATR, DRIFT)1 vzorkana vyžiadanie
inéFT-IR spektrum špecifická úprava/príprava vzorkyFT-IR spectrum (with specific sample preparation)1 vzorkana vyžiadanie
inéFT-IR spektrum (mikroskop)FT-IR spectrum (microscope)1 vzorkana vyžiadanie
inéIR spektrum získané Fourierova transformácia Infrared Spectrometer (FT-IR) a ďalších účelových IR metódy (mikro-vzoriek, ATR, IR mikroskop)IR spectrum obtained by Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR) and other special-purpose IR methods (micro-samples, ATR, IR microscope)1 vzorkana vyžiadanie
inéEDS meranie a distribúcia prvkov a čiarové profilyEDS measurement and distribution of elements and line profiles1 vzorkana vyžiadanie
inéKinetika napučiavania drevaKinetics of swelling of wood1 vzorka (priemer 4 meraní)40
inéUrčenie dĺžkového rozdelenia (ADV)Determination of measuring length distribution (ADV)50
inépH- studený extraktpH - Cold ExtractT 509 500381: 1Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie pH vodného výluhu. Časť 1: Vylúhovanie za studena. 5 listov74
inépH- horúci extraktpH - Hot Extract T435500381: 2Papier, lepenka a buničiny. Stanovenie pH vodného výluhu. Časť 2: Vylúhovanie za horúca.5 listov94
inépH povrchu pH - SurfaceT529500374Skúšanie buničiny a papiera. Určenie povrchového pH papiera a buničiny.5 listov66
inéStanovenie spalného teplaDetermination of Gross Calorific ValueEN ISO 1716, STN 1928, ASTM D 3286, ASTM D 240-92, ASTM D 4809-90EN ISO 1716, STN 1928, ASTM D 3286, ASTM D 240-92, ASTM D 4809-90Cena je za analýzu 1 vzorky (minimálne 2 stanovenia). Pri väčšom počte analýz je možná zľava, a cena sa určí na základe dohody.
24
inéStanovenie výhrevnostidetermination of calorific valueSTN ISO 1716STN ISO 1716Cena je za analýzu 1 vzorky (minimálne 2 stanovenia). Pri väčšom počte analýz je možná zľava, a cena sa určí na základe dohody.
60
inéStanovenie elementárneho zloženia CHNSDetermination of the elemental composition of CHNSAOAC 990.03, AOAC 968.06, AOAC 993.13, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC, DIN 10467, DIN/ISO 13878, LUFA, MEBAK, DIN 51724-3, ASTM D5373-93, ASTM 5291-91, ISO 15178:2000 (E)
AOAC 990.03, AOAC 968.06, AOAC 993.13, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC, DIN 10467, DIN/ISO 13878, LUFA, MEBAK, DIN 51724-3, ASTM D5373-93, ASTM 5291-91, ISO 15178:2000 (E)
Cena je za analýzu 1 vzorky (minimálne 2 stanovenia). Pri väčšom počte analýz je možná zľava, a cena sa určí na základe dohody.
58
inéStanovenie elementárneho zloženia CHNDetermination of elemental composition CHNAOAC 990.03, AOAC 968.06, AOAC 993.13, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC, DIN 10467, DIN/ISO 13878, LUFA, MEBAK, DIN 51724-3, ASTM D5373-93, ASTM 5291-91, ISO 15178:2000 (E)
AOAC 990.03, AOAC 968.06, AOAC 993.13, AOAC 992.15, AOAC 992.23, ASBC, AACC, DIN 10467, DIN/ISO 13878, LUFA, MEBAK, DIN 51724-3, ASTM D5373-93, ASTM 5291-91, ISO 15178:2000 (E)
Cena je za analýzu 1 vzorky (minimálne 2 stanovenia). Pri väčšom počte analýz je možná zľava, a cena sa určí na základe dohody.
50
inéStanovenie vlhkostiDetermination of moistureISO 287, ISO 665ISO 287, ISO 665Cena je za analýzu 1 vzorky (minimálne 2 stanovenia). Pri väčšom počte analýz je možná zľava, a cena sa určí na základe dohody.
12
inéTermickej analýza (TG/DSC) bez vyhodnoteniaDetermination of thermal analysis (TG / DSC) without evaluation120
inéTermická analýza (TG/DSC) s vyhodnotenímDetermination of thermal analysis (TG / DSC) with evaluation180
inéTermická analýza (TG/DSC) špeciálne prípadyDetermination of thermal analysis (TG / DSC) special casesna vyžiadanie
inéGC stanovenie bez identifikácie a kvantifikácie GC determination without identifying and quantifying134
inéGC stanovenie s identifikáciou štandardami a kvantifikáciouGC determination of the identification and quantification standards280
inéGC stanovenie špeciálne prípady (podľa špecifikácie a dohody)GC determination of special cases (according to the specification and agreement)na vyžiadanie
inéGC-MS stanovenie bez identifikácie a kvantifikácie GC-MS determination without identifying and quantifying180
inéGC-MS stanovenie s identifikáciou a kvantifikáciouGC-MS determination of identifying and quantifying360
inéGC-MS stanovenie špeciálne prípady (podľa špecifikácie a dohody) GC-MS determination of special cases (according to the specification and agreement)na vyžiadanie
inéPy-GC stanovenie bez identifikácie a kvantifikácie Py-GC determination without identifying and quantifying186
inéPy-GC-MS stanovenie s identifikáciou a kvantifikáciouPy-GC-MS determination of identifying and quantifying360
inéPy-GC-MS stanovenie špeciálne prípady (podľa špecifikácie a dohody)Py-GC-MS determination of special cases (according to the specification and agreement)na vyžiadanie
inéPy-TA-GC-MS stanovenie s identifikáciou a kvantifikáciou (podľa špecifikácie a dohody)TA-Py-GC-MS determination of the identification and quantification (according to the specification and agreement)na vyžiadanie
inéTD-GC-MS stanovenie s identifikáciou a kvantifikáciou (podľa špecifikácie a dohody)TD-GC-MS determination of the identification and quantification (according to the specification and agreement)360
inéPy-TA-GC-MS stanovenie s identifikáciou a kvantifikáciouTA-Py-GC-MS determination of identifying and quantifyingna vyžiadanie
inéVypracovanie reportu - správy o riešení práceDeveloping Report - Report on addressing laborna vyžiadanie
inéKlasická extrakciaClassical extraction24
inéASE (Accelerated Solvent Extraction) extrakciaASE (Accelerated Solvent Extraction) extraction60
inéSuperkritická extrakcia s CO2Extraction with supercritical CO2120
PapierPlošná hmotnosťBasis Weight / GrammageISO 536Plošná hmotnosť1 vzorka (priemer do 10 meraní)na vyžiadanie
PapierHrúbka a objemová hmotnosťThickness, Apparent Density ISO 534Hrúbka a objemová hmotnosť1 vzorka (priemer do 10 meraní)na vyžiadanie
PapierPevnosť v ťahu, ťažnosť pri pretrhnutí, tržná dĺžka a ďalšie parametre (modul pružnosti, TEA)Tensile Strength, Stretch at Break, Breaking Length and other paremetersSTN ISO 1924-2Pevnosť v prietlaku papiera1 vzorka (priemer do 10 meraní)77 ( CD aj MD smer 95)
PapierPevnosť v prietlaku, Index v prietlaku
(pevnosť v prietlaku v rozsahu 350 kPa do 5500 kPa). Je tiež použiteľný na papiere alebo lepenky, ktoré majú pevnosť v prietlaku od 250 kPa, ak sa má papier alebo lepenka použiť na prípravu materiálu s vyššou pevnosťou v prietlaku, ako je napríklad vlnitá lepenka.
Bursting Strength, Burst Index
(bursting strengths within the range 350 kPa to 5 500 kPa).
It is also applicable to papers or boards having bursting strengths as low as 250 kPa if the paper or board is to be used to prepare a material of higher bursting strength, such as corrugated board.

ISO 2759 Pevnosť v prietlaku papiera1 vzorka (priemer do 10 meraní)59
PapierPevnosť v dotrhávaní, Index pevnosti v dotrhávaníTear Strength, Tear IndexISO 1974Pevnosť v dotrhávaní, metóda podľa Elmendorfa1 vzorka (priemer do 10 meraní)49 ( CD aj MD smer 65)
© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress