Tino_Publikácie

doc.Ing. Radko Tiňo, PhD. – Zoznam publikácií

Názov publikácieTypRok
ŠUTÝ, Š. -- TIŇO, R. -- FERANC, J. -- TOMANOVÁ, K. -- FLOREKOVÁ, M. -- ČÍŽOVÁ, K. Modification of pulp fibers for their utilisation in plastics and rubber. In 7th International Conference on Polymeric Material in Automotive & 23rd Slovak Rubber Conference, May 29th - 31th, 2017 Bratislava, Slovakia: Book of proceedings. 1. vyd. Bratislava: Librix, 2017, s. 119--124. ISBN 978-80-89841-04-2.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. -- KALIŇÁKOVÁ, B. -- ŠIPOŠOVÁ, N. -- HAJDU, F. -- ŠPACÍROVÁ, Z. Microbiological decontamination of paper with ADRE low-temperature plasma. In Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage (ETICH), 5th International Seminar and Workshop, 13-14 September 2017, Sibiu, September 12-14, 2017: Organic Artefacts From Research to Exhibition. 1. vyd. Măgurele, Ilfov: Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, 2017, s. 25--26. ISBN 978-973-668-463-0.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
ŠPRDLÍK, V. -- KOTRADYOVÁ, V. -- TIŇO, R. Superhydrophobic Coating of European Oak (Quercus robur), European Larch (Larix decidua), and Scots Pine (Pinus sylvestris) Wood Surfaces. BioResources, 12. s. 3289--3302. články v časopisoch2017
LALÍKOVÁ, N. -- TIŇO, R. -- VIZÁROVÁ, K. Nový výskmumný projekt zameraný na využitie plazmy pri ochrane zbierkových predmetov. Múzeum :, 18. s. 51--53. články v časopisoch2017
HANUS, J. -- VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. -- REHÁKOVÁ, M. -- LALÍKOVÁ, N. -- HANUSOVÁ, E. Education and Research: an Inevitable Requirement for Heritage Preservation in Cultural Memory Institutions. Atlanti :, 27. s. 155--160. články v časopisoch2017
ŠIMEK, M. -- TIŇO, R. Využitie nízkoteplotnej plazmy v procesoch ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Diplomová práca. 2017.záverečná práca2017
DRDAJOVÁ, L. -- TIŇO, R. Biokompozitné panely na báze buničinových vlákien a drevných dýh pre izolačné účely. Bakalárska práca. 2017.záverečná práca2017
MIKLOŠOVÁ, S. -- TIŇO, R. Separácia etanolového extraktu z kôry smreka a identifikácia zložiek v jednotlivých frakciách. Bakalárska práca. 2017.záverečná práca2017
SKUBANOVÁ, N. -- TIŇO, R. Biokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera na izolačné účely. Bakalárska práca. 2017.záverečná práca2017
ŠKUMÁTOVÁ, I. -- TIŇO, R. Využitie extraktov z kôry smreka v biocídnej ochrane dreva. Bakalárska práca. 2017.záverečná práca2017
RÁHEL, J. -- TIŇO, R. Wood Surfaces: Plasma Activation. In SHOHET, J L. Encyclopedia of Plasma Technology. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2017, s. 1541--1551. ISBN 978-1-4665-0059-4.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
TIŇO, R. -- VIZÁROVÁ, K. -- HAJDU, F. Cleaning of natural materials with atmospheric low temperature plasma. In Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage (ETICH), 5th International Seminar and Workshop, 13-14 September 2017, Sibiu, September 12-14, 2017: Organic Artefacts From Research to Exhibition. 1. vyd. Măgurele, Ilfov: Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, 2017, s. 21--22. ISBN 978-973-668-463-0.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
DANIEL, P. -- KOTRADYOVÁ, V. -- TIŇO, R. -- DVONKA, V. Development of UV-colour modification of wood surface. In TONDY, G. -- POSAVČEVIČ, M. Book of Abstracts. COST Action FP1407 - 3rd Conference "Wood modification research & applications". Kuchl, Austria : Salzburg University of Applied Sciences Press, 2017, s. 90--91. ISBN 978-3-200-05255-0.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
SKUBANOVÁ, N. -- TIŇO, R. Biokompozity na báze drevných vlákien z recyklovaného papiera na izolačné účely. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život: elektronický zdroj 19. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9. 11. 2017. 1. vyd. Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave, 2017, s. 164--165. ISBN 978-80-89579-77-2.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
HAJDU, F. -- LISÝ, A. -- ŠIPOŠOVÁ, N. -- VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. Povrchová modifikácia papiera nízkoteplotnou atmosferickou plazmou. In XIX. Mezinárodní konference Papír a celulóza 2017, Velké Losiny, 14.-16. červen 2017. 1. vyd. Praha: Společnost průmyslu papíru a celulózy, 2017, ISBN 978-80-263-1347-2.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017
JANKOVIČOVÁ, K. -- TIŇO, R. Identification of process parameters affecting performance of pMDI adhesive in production of LWB boards. Diplomová práca. 2016.záverečná práca2016
NEMČOKOVÁ, A P. -- TIŇO, R. Modifikácia povrchov dreva extraktami z kôry. Diplomová práca. 2016.záverečná práca2016
JABLONSKÝ, M. -- VIZÁROVÁ, K. -- KAZÍKOVÁ, J. -- FEKETE, R. -- KASKÖTÖ, M. -- TIŇO, R. -- KATUŠČÁK, S. Dajú sa knihy deacidifikovať vodnými procesmi?. In Zborník príspevkov z konferencie CSTI 2015. Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva: elektronický zdroj vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, 7. - 9. október 2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016, s. 87--94. ISBN 978-80-8060-377-9.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016
VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. Multifunctional conservation technologies for preservation of cultural heritage objects and materials. In Restitutio: CONScience 2016, 2.-4.11.2016, Bucharest, Romania. s. 250--251.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2016
BAĎUROVÁ, B. -- TIŇO, R. Úprava vzhľadu povrchov dreva pomocou extraktov z kôry stromov. Bakalárska práca. 2016.záverečná práca2016
VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. -- JABLONSKÝ, M. -- REHÁKOVÁ, M. -- HANUS, J. -- KATUŠČÁK, S. Development of Multifunctional Conservation Technologies for the preservation of cultural heritage objects and materials. 1. vyd. Bratislava : Slovak University of Technology, 2016. 16 strany. ISBN 978-80-89597-41-3.zborník2016
KURÁŇOVÁ, D. -- TIŇO, R. Úprava odolnosti exteriérových drevených materiálov aplikáciou prírodných extraktov z kôry stromov. Bakalárska práca. 2016.záverečná práca2016
MALENKOVÁ, J. -- TIŇO, R. Biokompozitné izolačné dosky na báze vlákien z recyklovaného papiera a kyseliny polymliečnej. Bakalárska práca. 2016.záverečná práca2016
ORAVCOVÁ, L. -- TIŇO, R. Vplyv atmosférickej plazmy na zlepšenie prístupu rozpúšťadiel k zložkám smrekovej kôry. Bakalárska práca. 2016.záverečná práca2016
JABLONSKÝ, M. -- ŠMATKO, L. -- BOTKOVÁ, M. -- TIŇO, R. -- ŠIMA, J. Modification of wood wettability (European beech) by diffuse coplanar surface barrier discharge plasma. Cellulose Chemistry And Technology, 50. s. 41--48. články v časopisoch2016
ŠOMŠÁK, M. -- REINPRECHT, L. -- TIŇO, R. Účinok plazmy a UV-absorbérov v transparentných akrylátových náteroch na fotostabilitu smrekového dreva v exteriéri. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen [elektronický zdroj], 57. s. 63--73. články v časopisoch2015
FANČOVIČOVÁ, J. -- TIŇO, R. Príprava ochranných povlakov na povrchoch lignocelulózových materiálov pomocou nízkoteplotnej atmosferickej plazmy. Diplomová práca. 2015.záverečná práca2015
REPÁŇOVÁ, Z. -- TIŇO, R. Monitoring obsahu formaldehydu vo výrobe drevných kompozitov. Diplomová práca. 2015.záverečná práca2015
NEMČOKOVÁ, A P. -- TIŇO, R. Využitie metód obrazovej analýzy pri identifikácii ochranných prvkov v papieri. Bakalárska práca. 2015.záverečná práca2015
KONTÁR, S. -- TIŇO, R. Využitie metód obrazovej analýzy pri identifikácii ochranných prvkov v papieri. Bakalárska práca. 2015.záverečná práca2015
STRIŽINCOVÁ, P. -- TIŇO, R. Štúdium stálosti drevených povrchov opracovaných plazmou. Bakalárska práca. 2015.záverečná práca2015
BARBUŠOVÁ, J. -- TIŇO, R. Kriminalistická identifikácia falšovaných strán dokumentov s využitím obrazovej analýzy. Bakalárska práca. 2015.záverečná práca2015
TIŇO, R. Úpravy lignocelulózových materiálov účinkom atmosférickej plazmy. Habilitačná práca. 2015.záverečná práca2015
ŠIMONOVIČOVÁ, V. -- TIŇO, R. Sledovanie životnosti úprav atmosférickou plazmou aplikovanou na prírodné materiály. Bakalárska práca. 2015.záverečná práca2015
TIŇO, R. -- REPÁŇOVÁ, Z. -- PROVAZNÍKOVÁ, J. -- KALIŇÁKOVÁ, B. Effects of low Temperature Atmospheric Plasma with 'runaway' Electrons on Wettability of natural Polymer surfaces and biological Inactivation of Microorganisms. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 68. s. 38--44. články v časopisoch2015
TIŇO, R. -- REPÁŇOVÁ, Z. -- FANČOVIČOVÁ, J. -- STRIŽINCOVÁ, P. -- PROVAZNÍKOVÁ, J. Effects of low temperature atmospheric plasma with runaway electrons (ADRE plasma) on the wettability and activation of natural polymer surfaces. In PMA 2015 & SRC 2015, Book of conference proceedings: May 26 -28, 2015, Bratislava. 1. vyd. Bratislava : STU FCHPT, 2015, s. 128--133. ISBN 978-80-970923-7-5.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015
KOTRADYOVÁ, V. -- TIŇO, R. -- ŠPRDLÍK, V. -- KALIŇÁKOVÁ, B. Potential of natural solid wood surfaces in the built-environment of health care and therapeutic facilities. In InWood2015: Innovations in Wood Materials and Processes: International Conference, Brno, May 19-22,2015. 1. vyd. Brno : Mendel University in Brno, 2015, s. 19--20. ISBN 978-80-7509-255-7.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015
ŠURINA, I. -- DUBAJ, T. -- DUBINYOVÁ, L. -- HÁZ, A. -- JABLONSKÝ, M. -- JELEMENSKÝ, Ľ. -- KATUŠČÁK, S. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- KREPS, F. -- SCHMIDT, Š. -- SEKRETÁR, S. -- SLÁDKOVÁ, A. -- STOPKA, J. -- ŠIMON, P. -- ŠKULCOVÁ, A. -- ŠUTÝ, Š. -- TIŇO, R. -- TMÁKOVÁ, L. -- VRBIKOVÁ, L. -- VRŠKA, M. Biomass - Source of Chemicals and Biofuels. In CEI-JRC European Workshop on Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-economy, Bratislava, 25.-27.3.2015. 1. vyd. Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, s. 53--54. ISBN 978-80-8105-656-7.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015
ŠURINA, I. -- HÁZ, A. -- SLÁDKOVÁ, A. -- ŠKULCOVÁ, A. -- DUBINYOVÁ, L. -- PROVAZNÍKOVÁ, J. -- ČÍŽOVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. -- KATUŠČÁK, S. -- VRŠKA, M. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- ŠUTÝ, Š. -- TIŇO, R. -- VIZÁROVÁ, K. Research of Biofuels and Bioenergy from Renewable Resources at Slovak University of Technology. In CEI-JRC European Workshop on Advanced Biofuels, Biorefinery and Bio-economy, Bratislava, 25.-27.3.2015. 1. vyd. Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2015, s. 55--56. ISBN 978-80-8105-656-7.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015
KOTRADYOVÁ, V. -- TIŇO, R. -- ŠPRDLÍK, V. -- KALIŇÁKOVÁ, B. Natural solid wood surfaces and its possibilities of using in health care and therapeutic facilities. In ECWM8 - The eight European Conference on Wood Modification, Helsinki, 26th and 27th of October 2015: Book of Abstracts. 1. vyd. Aalto: Aalto University School of Chemical Technology, 2015, s. 151--153.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2015
TIŇO, R. -- REPÁŇOVÁ, Z. Biological inactivation of lignocellulosic surfaces with atmospheric low temperature plasma. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014: vedecká konferencia. Bratislava, Slovensko, 12-13 marca 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 250--258. ISBN 978-80-89597-16-1.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2014
TIŇO, R. -- ŠMATKO, L. Modifying wood surfaces with atmospheric diffuse coplanar surface barrier discharge plasma. Wood and fiber science, 46. s. 459--464. články v časopisoch2014
VIZÁROVÁ, K. -- ŠUTÝ, Š. -- VRŠKA, M. -- ŠURINA, I. -- TIŇO, R. -- JABLONSKÝ, M. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- KATUŠČÁK, S. Bio-based renewable resources and materials: Research and education. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014: vedecká konferencia. Bratislava, Slovensko, 12-13 marca 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 194--199. ISBN 978-80-89597-16-1.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2014
JABLONSKÝ, M. -- KOČIŠ, J. -- ŠUTÝ, Š. -- HÁZ, A. -- ŠURINA, I. -- VRŠKA, M. -- TIŇO, R. Fractionation and characterization of lignins as and efficient tools for their better valorization. In Wood, Pulp and Paper 2014, Polygrafia Academica 2014 - WPP a PA 2014: vedecká konferencia. Bratislava, Slovensko, 12-13 marca 2014. 1. vyd. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2014, s. 206--211. ISBN 978-80-89597-16-1.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2014
ŠUTÝ, Š. -- BOTKOVÁ, M. -- KUČERKOVÁ, L. -- TIŇO, R. -- JABLONSKÝ, M. -- VRŠKA, M. Adsorption kinetics of cationic surfactant onto pulp fibres. Cellulose Chemistry And Technology [elektronický zdroj], 48. s. 7--8. články v časopisoch2014
PROVAZNÍKOVÁ, J. -- TIŇO, R. -- KIRSCHNEROVÁ, S. Metódy identifikácie a analýzy vodoznakov na papierových dokumentoch. In Kriminalistika v praktických príkladoch, Zborník z IX. odborného seminára, Bratislava 20.3.2013. Bratislava : Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, 2014, ISBN 978-80-971125-2-3.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2014
ŠUTÝ, Š. -- PAROBOK, Š. -- VIZÁROVÁ, K. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- TIŇO, R. Kriminalistické skúmanie papierov, vzťahy medzi výrobou papiera a charakteristickými vlastnosťami. In Kriminalistika v praktických príkladoch, Zborník z IX. odborného seminára, Bratislava 20.3.2013. Bratislava : Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, 2014, ISBN 978-80-971125-2-3.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2014
ŠUTÝ, Š. -- ŠURINA, I. -- VRŠKA, M. -- TIŇO, R. -- VIZÁROVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. -- KIRSCHNEROVÁ, S. Výskum a vývoj spracovania rastlinnej biomasy na FCHPT STU v Bratislave. In XVII. Mezinárodní konference Papír a celulóza 2013, Velké Losiny 12.-14. červen 2013. Brno : Tribun EU, 2013, ISBN 978-80-263-0397-8.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2013
TIŇO, R. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- REHÁKOVÁ, M. -- VIZÁROVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. Úloha a význam metód urýchleného starnutia v konzervátorskej vede, výskume a praxi. In Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013. Conservation Science, Technology and Industry, 20. - 22. február 2013, Bratislava. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013, s. 182--191. ISBN 978-80-227-3991-7.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2013
JABLONSKÝ, M. -- VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. Možnosti využitia masových technológií pri ochrane a konzervovaní objektov kultúrneho dedičstva. In Zborník príspevkov konferencie CSTI 2013. Conservation Science, Technology and Industry, 20. - 22. február 2013, Bratislava. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013, s. 219--226. ISBN 978-80-227-3991-7.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2013
TIŇO, R. -- ŠMATKO, L. -- BOTKOVÁ, M. Fyzikálno-chemická úprava materiálov a objektov kultúrneho dedičstva účinkom atmosferickej plazmy. In Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2012, s. 135--138. ISBN 978-80-8060-288-8.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2012
LALÍKOVÁ, N. -- KELE, E. -- TIHÁNYI, J. -- VIZÁROVÁ, K. -- TIŇO, R. -- REHÁKOVÁ, M. -- KIRSCHNEROVÁ, S. Skupinový portrét cisárskej rodiny. In Zborník Slovenského národného múzea - História 49. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2012, s. 145--175. ISBN 978-80-8060-331-1.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2012
ŠMATKO, L. -- BOTKOVÁ, M. -- TIŇO, R. Zlepšenie trvanlivosti vodou riediteľných povlakov: Aktivácia vonkajšieho povrchu dreva difúznym kaplanárnym povrchovým bariérovým výbojom. In IX. International Symposium "Selected Processes at the Wood Processing. Slovak University of Technology in Bratislava, 2011, ISBN 978-80-228-2207-7.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2011
ŠMATKO, L. -- TIŇO, R. -- JABLONSKÝ, M. -- ŠURINA, I. Fyzikálno-chemická úprava povrchov lignocelulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. In Power Engineering 2010. Renewable Energy Sources: 1st. International Scientific Conference OZE. Tatranské Matliare, SR, 18.-20. 5. 2010. Bratislava : STU v Bratislave, 2010, ISBN 978-80-89402-24-3.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2010
KATUŠČÁK, S. -- BAKOŠ, D. -- BUKOVSKÝ, V. -- KATUŠČÁK, D. -- HANUS, J. -- RÝCHLY, J. -- REHÁKOVÁ, M. -- VIZAROVÁ, K. -- FIKAR, M. -- KAČÍK, F. -- LEHOTAY, J. -- VODNÝ, Š. -- URLANDOVÁ, A. -- ŠIMA, J. -- FELLNER, P. -- TIŇO, R. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- JABLONSKÝ, M. -- DUGOVIČ, J. Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií v Slovenskej republike: Záverečná správa - projekt 2003SP200280301, č.zmluvy 661/2003. Bratislava : STU v Bratislave, 2009.monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2009
VIZAROVÁ, K. -- KIRSCHNEROVÁ, S. -- ŠUTÝ, Š. -- TIŇO, R. -- KATUŠČÁK, S. Strengthening and deacidification of acidic groundwood paper with ternary system chitosane-metylhydroxyethyl-cellulose-cationic starch in Mg(HCO3)2 aqueous solution. In Durability of Paper and Writing 2: 2nd International Symposium and Workshops, Ljubljana, Slovenia. s. 53--54.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2008
UJHELYIOVÁ, A. -- BOLHOVÁ, E. -- MARCINČIN, A. -- TIŇO, R. Blended Polypropylene/Polyethylene Terephthalate Fibres: Crystallisation Behaviour of Polypropylene and Mechanical Properties. Fibres and textiles in Eastern Europe, s. 26--29. články v časopisoch2008
TIŇO, R. -- JABLONSKÝ, M. -- KATUŠČÁK, S. The effect of ageing on variability of the UV-VIS spectroscopic lignin estimation in paper. Wood Research, s. 61--68. články v časopisoch2008
JABLONSKÝ, M. -- HROBOŇOVÁ, K. -- TIŇO, R. Prediction of the Acetic and Formic Acid Formation in the Paper During the Accelerated Ageing by the Change of Optical Properties: 4th Meeting on chemistry and Life. Chemické listy, 102. s. 1079--1082. články v časopisoch2008
TIŇO, R. -- FIKAR, M. -- BURČÍK, V. Komunikačné nástroje a informačný systém projektu KNIHA SK. Knižnica, 9. s. 16--19. ISSN 1335-7026.články v časopisoch2008
TIŇO, R. -- BEŇOVÁ, L. -- KATUŠČÁK, S. Evaluation of intake cappability of LCM surface by adsorption dyeding method and its utilization for evaluation of changes in surface polarity caused by DCSBD low-energy plasma. Chemické listy, 102. s. 1194--1197. články v časopisoch2008
NOVÁKOVÁ, E. -- LETKO, M. -- TIŇO, R. -- MARTÁK, J. -- BEŇOVÁ, L. Analysis of the wood surface treated by difuse coplanar surface barier discharge type atmospheric plasma: 4th Meeting on Chemistry and Life 9.-11.9. 2008. Chemické listy, 102. s. 1252--1254. články v časopisoch2008
ODRÁŠKOVÁ, M. -- RÁHEĽ, J. -- ZAHORANOVÁ, A. -- TIŇO, R. -- ČERNÁK, M. Plasma activation of wood surface by Diffuse coplanar surface barrier discharge. Plasma Chemistry and Plasma Processing, s. 1--11. články v časopisoch2008
UJHELYIOVÁ, A. -- BOLHOVÁ, E. -- ORAVKINOVÁ, J. -- TIŇO, R. -- MARCINČIN, A. Kinetics of Dyeing process of blend polypropylene/polyester fibres with disperse dye. Dyes and Pigments, s. 212. články v časopisoch2007
VRŠKA, M. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. -- KATUŠČÁK, S. Vplyv pH a teploty na číslo štiepenia celulózoveho reťazca v ozonizácii sulfátovej listnáčovej buničiny po kyslíkovej delignifikácii. Wood Research, s. 49. články v časopisoch2007
VRŠKA, M. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. Vplyv pH na kinetiku degradácie a delignifikácie pri ozonizácii kyslíkom delignifikovanej listnáčovej sulfátovej buničiny. Wood Research, s. 47. články v časopisoch2007
KATUŠČÁK, S. -- POLOVKA, M. -- VRŠKA, M. -- TIŇO, R. -- JABLONSKÝ, M. Vplyv degradácie papiera na neistotu stanovenia obsahu počiatočného lignínu. e-PreservationScience, s. 69--72. články v časopisoch2007
KATUŠČÁK, S. -- TIŇO, R. Kniha.SK. [online]. 2007. URL: http://kniha.chtf.stuba.sk/dav/.audiovizuálna tvorba2007
NOVÁKOVÁ, E. -- TIŇO, R. -- SMOLÁR, M. Štúdium účinkov plazmového opracovania na obsah kyslých zložiek na povrchoch drevných materiálov: Modifikácie celulózových materiálov. In TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- REHÁKOVÁ, M. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007. s. 48.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007
TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- REHÁKOVÁ, M. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007. In.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007
TIŇO, R. -- BEŇOVÁ, L. -- NOVÁKOVÁ, E. Úprava polarity povrchu smreka (picea excelsa) účinkom atmosferickej DCSBD plazmy vo vzduchovej atmosfére: Modifikácie celulózových materiálov. In TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- REHÁKOVÁ, M. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007. s. 46--47.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007
SKLENÁŘOVÁ, M. -- TIŇO, R. Využitie nízkoenergetickej plazmy v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva: Modifikácie celulózových materiálov. In TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- REHÁKOVÁ, M. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007. s. 49.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007
BEŇOVÁ, L. -- KATUŠČÁK, S. -- TIŇO, R. Hodnotenie zmeny polarity LCM účinkom nízkoenergetickej plazmy pomocou novej metódy hodnotenia sacej schopnosti povrchu podľa adsorpčnej vyfarbovacej metódy v systéme CIE: Modifikácie celulózových materiálov. In TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- REHÁKOVÁ, M. Modifikácie celulózových materiálov, Wood Pulp and Paper WPP07, Čilistov 2007. s. 50.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007
FIKAR, M. -- ČIRKA, Ľ. -- KATUŠČÁK, S. -- TIŇO, R. Information Technologies for the Project KNIHA.SK. In MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2007: 16th International Conference. Štrbské Pleso, Slovak Republic, 11.-14.6.2007. Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 2007, s. 237. ISBN 978-80-227-2677-1.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2007
VRŠKA, M. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. Effect of pH on the kinetics of cellulose degradation and delignification in ozonization oxygen delignified hardwood kraft pulp. Wood Research, s. 2006. články v časopisoch2006
JABLONSKÝ, M. -- VRŠKA, M. -- KATUŠČÁK, S. -- ŠUTÝ, Š. -- TIŇO, R. Influence of New Cellulose Protectors in Ozone Bleaching. Papír a celulóza, s. 44--45. články v časopisoch2006
UJHELYIOVÁ, A. -- BOLHOVÁ, E. -- MARCINČIN, A. -- TIŇO, R. Blended Polypropylene/Polyethylene Terephtalate Fibres: Crystallization Behaviour of Polypropylene and Mechanical Properties. Fibres and textiles in Eastern Europe, s. 59--5. články v časopisoch2006
VRŠKA, M. -- TIŇO, R. -- SHAHANI, C. -- KATUŠČÁK, S. Controlled Process of the Production of Model Aged Test Paper in the Sealed Reactor. Chemické listy, 99. s. 407. ISSN 0009-2770.články v časopisoch2005
JABLONSKÝ, M. -- VRŠKA, M. -- KATUŠČÁK, S. -- ŠUTÝ, Š. -- TIŇO, R. Influence of new cellulose protectors in ozone bleaching. In 3rd International Student?s Seminar. Chemistry and Technology of Wood, Pulp and Paper, Brno, Trade Fair EmbaxPrint. 2005, poster presentation. 2005.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2005
REHÁKOVÁ, M. -- VIZAROVÁ, K. -- TIŇO, R. -- KATUŠČÁK, S. Použitie nedeštruktívnych metód pri sledovaní vlastností papiera v procese jeho starnutia. In Zborník príspevkov International Workshop COST G8. 2005, s. 38--39.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2005
ŠUTÝ, Š. -- GIGAC, J. -- VRŠKA, M. -- STREŽO, P. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- KOZÁNKOVÁ, J. Effect of paper properties on ink-jet print quality. Chemické listy, 99. s. 383--388. ISSN 0009-2770.články v časopisoch2005
UJHELYIOVÁ, A. -- BOLHOVÁ, E. -- ORAVKINOVÁ, J. -- TIŇO, R. -- MARCINČIN, A. Kinetics of dyeing process of blend polypropylene/polyester fibres with disperse dye. Dyes and Pigments, články v časopisoch2005
ŠUTÝ, Š. -- KRKOŠKA, P. -- TIŇO, R. -- PANÁK, J. Súčasný stav v metódach zušľachťovania papierenských obalových materiálov. Papír a celulóza, 60. s. 2005. články v časopisoch2005
ŠUTÝ, Š. -- GIGAC, J. -- VRŠKA, M. -- STREŽO, P. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. -- KOZÁNKOVÁ, J. The effect of surface parameters of inkjet paper on rate of ink penetration. Chemické listy, 99. s. 402--406. ISSN 0009-2770.články v časopisoch2005
FIKAR, M. -- ČIRKA, Ľ. -- HIRMAJER, T. -- KATUŠČÁK, S. -- TIŇO, R. Information System for the Project KNIHA.SK. In 15th international conference on Process control '05: Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2005, ISBN 80-227-2235-9.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2005
GEGUŠŠOVÁ, A. -- HOLEŠ, M. -- KOZÁKOVÁ, L. -- MIKULÁŠIK, R. -- VRŠKA, M. -- TIŇO, R. The study of nanoparticles from biomaterials using in furniture industry. In Wood, Pulp and Papers, Modifications and properties of bio-based lignocellulosic materials.Čilistov, 10. Dec. 2004. 2004.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2004
GEMZICKÁ, M. -- ŠUTÝ, Š. -- KATUŠČÁK, S. -- TIŇO, R. -- VIZAROVÁ, K. The nonprocess elements (NPE) in pulp mill ? a close cycle pulp mill. In Wood, Pulp and Papers, Modifications and properties of bio-based lignocellulosic materials.Čilistov, 10. Dec. 2004. 2004, s. 45.príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2004
ALINCE, B. -- TIŇO, R. Latex deposition on glass-monolayer, multilayer and the effect of "free charge. Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects, 218. s. 1--9. články v časopisoch2003
TIŇO, R. Papierenské vlastnosti buničinových vlákien: Obh. 25.5.1998. Diplomová práca. Bratislava : FCHPT STU, 1998. 56 s.záverečná práca1998
© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress