Spolupráca

Oddelenie dreva, celulózy a papiera má bohatú a úspešnú históriu spolupráce s priemyselnými, výskumnými a inými inštitucionálnymi a privátnymi partnermi. Ponúkame riešenia šité priamo na mieru každému zo spolupracujúcich partnerov v oblastiach
 Výskum a vývoj nových produktov, materiálov a technológií
 Optimalizácia procesov
 Prototyping
 Riešenie problémov
 Testovanie, expertízy a analýzy produktov
 Termická, chemická a biochemická konverzia rastlinných obnoviteľných zdrojov na materiály, biochemikálie a biopalivá.

Našim partnerom sme schopní poskytnúť služby v oblastiach ako sú

  • povrchová analýza polymérových a iných pevných materiálov prostredníctvom absorpčnej spektroskopie v infračervenej a UV VIS oblasti, vrátane všetkých odrazových techník (ATR, DRIFT, PAS) a prostredníctvom atómovej silovej mikroskopie (AFM, STM),
  • pozorovanie a analýza mikroskopických štruktúr pomocou optickej, flourescenčnej a skenovacej elektrónovej mikroskopie,
  • kolorimetrické hodnotenie vlastností a kvality tlačených dokumentov a lignocelulózových materiálov,
  • hodnotenie svetelnej a termickej stability materiálov,
  • termická, chemická, biochemická a mechanická konverzia rastlín na materiály (celulóza, papier, buničinové kompozity), biochemikálie a biopalivá,
  • produktová analýza termickej a chemickej degradácie z obnoviteľných zdrojov,
  • povrchová úprava plazmou a modifikácia polymérnych materiálov,
  • výskum pre celulózové a papierenské technológie a priemysel,
  • mechanické testovanie lignocelulózových a iných prírodných materiálov
  • + množstvo iných vyššie nespomenutých expertíz a analýz (pozri https://educell.sk/analyzy/)

Medzi našich dlhoročných rešpektovaných partnerov patria

Mondi Bukoza Holding Voith Bell Novaman Eurofins SHP Harmanec Olsanske papirny Kamea

 

 

SNM

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress