labak

Absolventi ODCP sú odborníkmi na komplexné spracovanie stromovej hmoty a na najstaršie informačné médium papier.

Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ODCP)

labak– ponúka svojim študentom komplexné vzdelanie a rozhľad v oblasti rastlinných obnoviteľných surovín a materiálov. Špecializuje sa najmä na spracovanie dreva, výrobu buničín, papiera a ďalších celulózových materiálov, napr. pre biomateriály a obaly. Veľký dôraz kladieme na zelenú chémiu, kde našimi surovinami sú práve zložky dreva a rastlín, ktoré sa spracúvajú šetrným spôsobom vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Ďalšou oblasťou záujmu nášho oddelenia je ochrana objektov a materiálov kultúrneho dedičstva. Študenti získavajú nielen teoretické poznatky, ale aj bohaté praktické skúsenosti.

Najdôležitejšie oblasti záujmu ODCP v súčasnosti:
Nové, ekologicky a ekonomicky výhodné postupy v technológii výroby buničín a papiera;
Izolácia a ďalšie spracovanie extraktívnych látok z dreva a rastlín pre aplikáciu v potravinárstve a farmácii;
Izolácia a modifikácia zložiek dreva pre aplikáciu do biopolymérnych zmesí a biokompozitov;
Úprava povrchových vlastností prírodných materiálov pomocou prograsívnych fyzikálnochemických metód – vplyvom nízkoteplotnej atmosferickej plazmy
Analýza a konzervovanie materiálov a objektov kultúrneho dedičstva;

Technologické centrumAbsolventi sú odborníkmi na komplexné spracovanie stromovej hmoty, na najstaršie informačné médium papier, jeho výrobu a vlastnosti. Zaujímavou možnosťou po absolvovaní štúdia je tiež venovať sa ochrane a konzervovaniu historických artefaktov z dreva a papiera.To im dáva možnosť uplatniť svoje vedomosti v širokej škále rôznych priemyselných odvetví spracovania biomasy, ako aj vo výskume a vývoji pre tieto oblasti a v neposlednom rade aj v kultúre pri ochrane objektov a materiálov kultúrneho dedičstva.
Jednou z dlhodobých výhod štúdia u nás je možnosť pracovať na svojej diplomovej práci priamo v spolupráci s odborníkmi z praxe. Výhodou pre takýchto absolventov je zabezpečené uplatnenie sa v danej oblasti či fabrike. Pre najlepších študentov ponúka ODCP aj pomoc pri vybavovaní študijných pobytov v zahraničí. Naši absolventi nájdu uplatnenie kdekoľvek vo svete.
Ak máte záujem o niektorú z uvedených oblastí, tak štúdium na ODCP je to pravé pre vás, ďalšie info nájdete aj na www.educell.sk.

Komentáre sú uzatvorené

© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress