Ing. Petra Strižincová

Petra Strizincova

Používateľka si preposiela poštu z informačného systému inam (petra.strizincova [at] stuba.sk).
 
Adresa pracoviska: ODCP ÚPSP FCHPT
Označenie kancelárie:NB D 4117
E-mail:pe.strizincova [at] gmail.com
Prepojenie do CRZ:https://www.portalvs.sk/regzam/detail/pid18705837902
© 2018:ODCP FCHPT STU, educell.sk, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress